WAKACJE ZE SPORTEM W GRYWAŁDZIE

Poniedziałek, 01 Czerwiec, 2020

WAKACJE ZE SPORTEM - obóz skierowany jest dla dzieci, młodzieży i całych rodzin.

I turnus: Grywałd w Gorcach, termin: 29.06 - 06.07.2020 r.  - brak wolnych miejsc

Obóz rekreacyjno-sportowy z możliwością wyboru określonych dyscyplin sportu:

● turystyczny: 1150 zł (nowość)
● taneczny: 950 zł
● piłki nożnej: 950 zł
● piłki siatkowej i plażowej: 950 zł
● techniki samoobrony: 950 zł  
● rekreacyjny:  1000 - 1100 zł* (uczestnik obozu wybiera dowolne dyscypliny sportu)   ·
     * cena uzależniona jest od wybranych dyscyplin sportu ·       

☻do ceny każdego obozu dodatkowo  50 zł (pokrycie kosztów związanych z wytycznymi COVID-19)
☻ dla stałych klientów i rodzin 50 zł zniżki od osoby  

Wyjazd:   29 czerwca (poniedziałek), godz. 8.30 – parking przy stadionie Stali Kraśnik ul. Sportowa
Przyjazd: 06 lipca (poniedziałek),  godz. 15.00 – j.w

Kierownik obozu: Marcin Markiewicz, tel: 778 020 690

Proszę o zapoznanie się z (zakładka dokumenty):

1. Wytcznymi  dotyczącymi COVID -19 (rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku): Wytyczne GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju..pdf

2. Regulamin obozu Wakacje ze sportem - 2020.pdf

3. Regulamin związany z COVID-19 podczas obozu.pdf

Dokumenty potrzebne do udziału uczestnika w obozie (zakładka dokumenty):

1.  Umowa i warunki uczestnictwa w imprezie -ASiR AS.pdf

2. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku .pdf

3. Oświadczenie rodzica-opiekuna prawnego o stanie zdrowia uczestnika obozu.pdf

4. Oświadczenie o danych osobowych dla osoby niepelnoletniej .pdf
czytaj więcej« 1 4 5 6 7 8 9 10 »