OBÓZ NARCIARSKO - SNOWBOARDOWY 2021 r.

Niedziela, 04 Pażdzeirnik, 2020

Obóz narciarsko - snowboardwy - przeznaczony dla dzieci, młodzieży i rodzin

IV turnus - Murzasichle: od 7 - 13 lutego 2021 r. - Pensjonat: „U Zbójnika” - 15 wolnych miejsc

Stacje narciarskie: „Rusiń-Ski”, „Jurgów-Ski”,  „Kotelnica Białczańska”, „Małe Ciche”.

Wyjazd: 7 lutego (niedziela)

8:00 – parking przy stadionie Stali Kraśnik ul. Sportowa,

8:30 – Dzierzkowice Rynek - parking (za apteką).

Przyjazd: 13 lutego (sobota) ok. godz. 18:00 – 19:00 j.w.

Koszt obozu: 1050  zł +  karnety  350 - 400 zł 

Kierownik obozu:  


Proszę o zapoznanie się z (zakładka dokumenty):

1. Wytcznymi  dotyczącymi COVID -19 (rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku): Wytyczne GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju..pdf

2. Regulamin obozu Wakacje ze sportem - 2020.pdf

3. Regulamin związany z COVID-19 podczas obozu.pdf

Dokumenty potrzebne do udziału uczestnika w obozie (zakładka dokumenty):

1.  Umowa i warunki uczestnictwa w imprezie -ASiR AS.pdf

2. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku .pdf

3. Oświadczenie rodzica-opiekuna prawnego o stanie zdrowia uczestnika obozu.pdf

4. Oświadczenie o danych osobowych dla osoby niepelnoletniej .pdf


czytaj więcej« 1 2 3 4 5 6 7 8 »