OBÓZ NARCIARSKO - SNOWBOARDOWY 2021 r.

Niedziela, 04 Pażdzeirnik, 2020

OBÓZ NARCIARSKO - SNOWBOARDOWY - przeznaczony dla  dzieci, młodzieży i całych rodzin

II turnus - GRYWAŁD: od 30 stycznia – 5 lutego 2021 r.   - Pensjonat: "Willa Małgośka"

Stacja narciarska: "Czorsztyn -Ski" Kluszkowce. Długość tras: 4800 m (8 tras - od łatwej do trudnej).

Wyjazd: 30 stycznia (sobota)

8:00 – parking przy stadionie Stali Kraśnik ul. Sportowa,             

8:30 – Dzierzkowice Rynek - parking (za apteką).

Przyjazd: 5 lutego 2021 (piątek),  ok. godz. 18:00 – 19:00 j.w.

Koszt obozu: 1000 zł + karnety 300 zł 

Kierownik obozu: 

Proszę o zapoznanie się z (zakładka dokumenty):

1. Wytcznymi  dotyczącymi COVID -19 (rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku): Wytyczne GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju..pdf

2. Regulamin obozu Wakacje ze sportem - 2020.pdf

3. Regulamin związany z COVID-19 podczas obozu.pdf

Dokumenty potrzebne do udziału uczestnika w obozie (zakładka dokumenty):

1.  Umowa i warunki uczestnictwa w imprezie -ASiR AS.pdf

2. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku .pdf

3. Oświadczenie rodzica-opiekuna prawnego o stanie zdrowia uczestnika obozu.pdf

4. Oświadczenie o danych osobowych dla osoby niepelnoletniej .pdf


czytaj więcej« 1 2 3 4 5 6 »